ירידת מחירים רכב

תצוגה מיון
90 מודעות - עמוד 1 מתוך 2

ב.מ.וו סדרה 3

2009
1% 46,000 ₪
135K ק"מ
4 יד
45,800 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2015
1% 81,000 ₪
150K ק"מ
3 יד
80,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2009
13% 34,500 ₪
132K ק"מ
3 יד
30,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2014
2% 87,000 ₪
145K ק"מ
2 יד
85,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2014
4% 99,500 ₪
150K ק"מ
1 יד
95,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2021
1% 375,000 ₪
369,900 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2015
9% 88,000 ₪
103K ק"מ
3 יד
80,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2015
13% 114,000 ₪
121K ק"מ
2 יד
99,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2016
2% 125,000 ₪
145K ק"מ
1 יד
122,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2011
8% 46,000 ₪
135K ק"מ
5 יד
42,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2020
2% 312,000 ₪
41K ק"מ
2 יד
304,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2013
4% 67,000 ₪
170K ק"מ
2 יד
64,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2022
3% 309,900 ₪
299,900 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2017
1% 260,000 ₪
60K ק"מ
3 יד
255,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2018
2% 210,000 ₪
40K ק"מ
2 יד
205,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2017
3% 124,000 ₪
58K ק"מ
3 יד
119,500 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2020
1% 440,000 ₪
70K ק"מ
1 יד
435,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2021
6% 320,000 ₪
1K ק"מ
2 יד
300,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2018
17% 145,000 ₪
85K ק"מ
4 יד
120,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2018
1% 156,000 ₪
52K ק"מ
4 יד
155,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2010
14% 41,000 ₪
152K ק"מ
2 יד
35,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2018
7% 205,000 ₪
56K ק"מ
2 יד
190,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2018
1% 139,900 ₪
84K ק"מ
2 יד
137,900 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2009
7% 38,000 ₪
196K ק"מ
4 יד
35,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2008
3% 52,000 ₪
147K ק"מ
4 יד
50,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

1996
9% 20,000 ₪
245K ק"מ
2 יד
18,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2013
4% 72,000 ₪
177K ק"מ
6 יד
69,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2018
8% 295,000 ₪
33K ק"מ
1 יד
269,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2013
5% 72,000 ₪
136K ק"מ
4 יד
68,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2017
4% 175,000 ₪
59K ק"מ
2 יד
167,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2020
2% 279,999 ₪
58K ק"מ
1 יד
273,900 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2010
4% 43,500 ₪
158K ק"מ
2 יד
41,500 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2017
4% 187,000 ₪
39K ק"מ
1 יד
178,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2018
12% 235,000 ₪
83K ק"מ
1 יד
205,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2009
14% 34,000 ₪
245K ק"מ
3 יד
29,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2021
3% 299,000 ₪
9K ק"מ
1 יד
290,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2016
9% 110,000 ₪
118K ק"מ
3 יד
99,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2002
12% 25,000 ₪
198K ק"מ
5 יד
22,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2015
6% 115,000 ₪
139K ק"מ
2 יד
108,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2018
1% 160,000 ₪
19K ק"מ
3 יד
157,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2016
6% 149,900 ₪
75K ק"מ
2 יד
139,900 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2016
17% 145,000 ₪
70K ק"מ
2 יד
120,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2021
3% 255,000 ₪
1 יד
245,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2015
5% 122,000 ₪
148K ק"מ
3 יד
115,000 ₪

ב.מ.וו סדרה 3

2012
18% 37,000 ₪
320K ק"מ
2 יד
30,000 ₪