טלאים + טליות בני חצי שנה מזן מוכלא
3 זכרים וחמש נקיבות תערובת חופשי לרצ...
נקבות בהריון צעירות שנתיים ושנה נקיות...
2,000 ₪
טלאים וטליות יפות למכירה. הטלאים והטליות...
1,200 ₪
כבש זכר בריא, אוואסי, לא בשבת
זכרים בני 7 חודשים בריאים מטופלים
1,650 ₪
טלאים וטליות יפים מאוד מקומי לא יבוא
עגלים בופלו גזע טוב לפינות חי בריאים ומח...
חיות משק כבשים בבית עריף
זכר יפה בן שנתיים גזע עורב מרינו דרובר א...
זכרים למכירה
5נקיפות
שמונה כבשות 3 בהריון בדוק
13 ₪
מבחר גדול של טלאים וטליות לגידול בגילאים...
3 נקבות מגזע מעלה לגדיל ...
10 4 זכרים 6 נקבות 10 4 זכרים ...
זכר מעולה עם גינים מחוסן בריא ומרביע ...
טלאים +b בני 6 חודשים לגידול.
למכירה 9 נקבות מסוג ספלוג ומרנוב בני שנה...
18,000 ₪
שני זכרים בני שנתיים אחד דורסט עם שרולה ...
5נקבות וזכר
10 נקבות וזכר גזע סופלק ומרינו ודרובר גז...
6 זכרים למכירה גיל 6 חודשים
27 ₪
טליות לגידול גיל 6 חודשים טליות למכירה
אחת חשד בהריון מתקדם לא בדקתי
למכירה 12 טלאים בני7 חודשים יפים ובראים
28 ₪
זכר יפה וחריף זכר יפה וחריף
24 כבשים 4 לפני לידה 9 בהריון חודש ש...
כבשים למכירה
1,700 ₪
גבשים למכירה
שתי כבשות למכירה אאאאא
זקרימ
7נקבות למכירה גזע טוב לגידול
23 כבשים 25 טלאים
למכירה זכר דרובר על אסף בן שלוש שנים חז...
3,500 ₪
למכירה שתי נקבות בנות 5 חודשים וזכר בן ...
4,500 ₪
עדר שלם למכירה הכל בהריון עדר כבשים של ...
כבשים חצי בלדי יפות מוזרעות חדש
1,600 ₪
למכירה 7המליטו 10 בהריון 10 נקבות לגידו...
6 כבשות למכירה גזע מעולה 2 בהריון
זכרים לגידול גיל 3 חודשים נקיים ממחלות
39 כבשים נקיבות בהריון עם שלושה כבשים זכ...
2,500 ₪
9 קבשות בלדי עם 11 טלאים לרצינים בלבד
טלאים למכירה בני חצי שנה עם גן BB יש גם ...
כבשות הריון מתקדם נקיוןת ממחלות
זכרים גיזע גיזע
עיזים
למכירה לגידול: אמהות מזנים אפק ודורפר....
אילים גזעיים למכירה סולפלג על דרופר ודרו...
20 טליות מעדר אפק לגידול גיל 55 יום 2...
35 נקבות מרינו גרמני 5 חודשים לגידול גזע...
1,450 ₪
10 נקבות לגדול
כבשים למכירה
1,550 ₪
9 זכרים 5 נקבות מחיר הזדמנות
1,070 ₪
25 זכרימ ב5 נקבות
למכירה פרה עם הבן שלה
טלאים יפים ובריאים מחוסנים לרצניים
זכר בן 3 שנים
2,800 ₪
מחיר מציאה מי שקונה כמה מעל 1 מוריד לו...
זכרים יפים לגידול + BB
טליים גמולים
חיות משק כבשים בטבריה
כבשים גזע טוב מאוד 40 בהריון ושני איילי...
כבשים מוכלאות
עדר למכירה
12 כבשות מוזרעות
40 20
24 25
טליות בוגרות למכירה בריאות מצוינות לגידו...
1,450 ₪
ארבע נקיבות יפות ומחסנות דם אחד. בלדי יפ...
קיזע
זכרים אחרי גמילה גזע טוב
כבשים משקל 55 פלוס זן מרנוב ועסף ומוכלא ...
כבשים. זכר+2נקבות בני ארבע וחצי חודשים ל...
5,000 ₪
מוכר כבשה יד ראשונה מטופלת ושמורה היטב...
3 זכרים ונקבה גזע טוב
טלאים אחרי גמילה זני סופולוק - עסאף וע...
1,200 ₪
זכר מכלע
6נקבות בני חודשים 3זכרים חופשי. על....
מכירה מכירה
טלאים
1,100 ₪
נאקה "חלפה" המליטה לפני חודש מאולפת לחל...
טלאים וטליות . . יש זכרים ונקבות. 1200 ש...
1,200 ₪
כבש נקיה ממחלות גזע טוב
זכר תוב
דרובר אמריקאי גזע מעולה להרבעות ה
14 נקבות מסוג ספלוג על עסאף לגדול גזע מע...
1,350 ₪
כבשה לאחר המלטה תאומים מחוסנת בריאה
3,500 ₪
כבשים בהריון מתקדם עם זכר
2,000 ₪
טלה יפה בן שנה וחודשיים גזע טוב ,מעדר נ...
זכר חזאק
הזדמנות מיידית עקב מצב בריאותי שאינו מאפ...
5 זכרים בני שישה חודשים להרבעה לגידול ...
שלושה נקבות ו זכר גיל 3 חדשים חפשי על תע...
950 ₪
בן 7 חדשים
42 זכרים 5 נקיבות חופשי על תערובת גזע מע...