סוס פרייזי מאומן היטב למכירה הוא יג...
Friesian Gelding צריך אורווה חדשה    ...
9,000 ₪