סוס מקומי לא מסורס
אוכף 16״ חדש אוכף בוקרים
1,000 ₪