מרעה לסייחים וסוסים בוגרים
טיפול בסוס/ים לא נמצא בבית ומחפש פתרון ...