סוס גדול ורחב מתאים לביה"ס . ולטיפולי. י...
סוס גדול ורחב שקט מתאים לביה"ס לא בשבת
פרטים בטלפון
8,500 ₪