למסירה פאקו ענק
בוטיה ליצן
דג אקרה ירוקה, כ8 ס"מ יפה ופעלתן