גורי פרסי לבן גזעי וגורי חתולים שהם טורק...
700 ₪
חתולים פרסים יש גם נקבות
500 ₪