מאכיל גוזלים של כל סוגי התוכים מגיל יום ...
תוכי ז'אקו בצבע אפור יפה, שמדבר למכירה ב...
תוכי יפיפה לא גזור ניצוי מלא בן שנה וחוד...
ג'אקו בן 4 חודשים גמול וחמוד. לא נושך, ...
2,500 ₪
תוכי מקסים אוצר מילים לרצינים ומביני ע...
2,000 ₪
ניתן להזמין רק גמולים גוזלי גקו ימכרו ג...
2,300 ₪
נקבה עובדת פרה
תוכי חברותי מאוד, מדבר הרבה. נמכר עם הכ...
3,200 ₪
למכירה זוג ג'ראדין .זכר עם בדיקות .נקבה ...
4,000 ₪
תוכית נקבה בת שנה וחצי כולל טבעת בקיעה ...
3,500 ₪
הרצל תוכי זאקו בן שנה וחצי האכלת יד נמכר...
גוזל גדול האכלת יד.חמוד מאוד .מתאים לילד...
2,400 ₪
תוכי גאקו מדבר,חכם מאוד ובעל חיקויים מטו...
3,100 ₪