ציפורי אהבה זוגות עובדים
80 ₪
כנרים צעירים 2019 מסולסלים מכל הצבעים ....
למכירה האנגלים בני 3 חדש עד שנה וחצי האנ...
5 זוגות אורזיות לבנים אפור בהיר אפור כהה...
1,100 ₪
למכירה 15 ציפורי אהבה אופליין מחיר לזוג ...
למכירה יונים ברמה גבוהה מסוג טימלרים,שחו...
למכירה 10 זוגות קוקטייליל עובדים רק לרצי...
תוכונים 20 יחדות זכרים ונכבות
למכירה גוזלים פסיפיק ברמה גבוהה
זוג עובד
פישרים בני שנה שלוש ב250
לא ידוע מין
250 ₪
למכירה קניור רוזה פרא נקבהרק למבנים מחיר...
9 גוזלי ז'אקו בגילאים שונים מחודש עד 3 ח...
תוכנית יפים מי מגדל פרטי תוכנית יפים מי...
טורקיזנים עובדים 1000 שקל לזוג
1,000 ₪
למכירה
למכירה 3 זוגות קוואקרים ועוד גוזל צעיר ר...
שני זכרים אמזונה רד לורד בדוקים טבעת 19
20 גלוסטרים יש הרבה נכבות רק צבע לא בשבת
למכירה קניור גגד'דה אכלת יד מטובע בן שמו...
למכירה כלוב לאכלת יד לזאקו או ארה מחיר 3...
4 דררות כחולים מטובעים ובדוקים נמכרים ...
למכירה שתי זוגות גרין ציקים מטובעים זוג ...
למכירה זוגות ציפורי אהבה עובדים וצעירים ...
פסיפיק פאלו עניים אדומות צעירים 400 שקל ...
גוזל גאקו גמול מטובע האכלת יד רגוע מאו...
זכרים שורקים ונכבות יש גם מסולסל לא בשבת
למכירה קוואקר אכלת יד לא נושך עולה על כו...
למכירה קוקטלים ברמה גבוהה
למכירה 4 דררות פרא ירוק מחיר לאחד 120 ...
זוגות תוכונים אנגליים גדולים ויפים למכיר...
זוג דררה ראשון זכר אפור נקבה כחולה-2600 ...
למכירה 3 זאקויים אכלת יד בגמה הכי גובה ש...
כלוב מחולק לשתי כלובים מידות 200*80*47 ...
כלוב האכלת יד במצב חדש
ארבעה רביעיות במצב חדש דגמים חדשים
ציפור שר ארוב חוחית יש לא כצת כנר שר אש...
כנרים זכרים ונקבות צבעים יפים ובראים
2 תוכונים זכר ונקבה כולל כלוב ובית לזיוו...
2 כלובי כמו חדשים בגודל 45*75*90 המחיר...
230 ₪
למכירה זאקו אכלת יד ברמה גבוה עולה על כו...
2,700 ₪
למכירה 16 זוגות ציפורי אהבה אופלייון ראש...
300 ₪
למכירה זכר ונקבה זוג מזמרים רק לרצינים ז...
600 ₪
למכירה גרין ציק אננס נקבה פרא נמכרת עקב ...
450 ₪
ארה גרין ווינג! האכלת יד מקולקלת מחיר ס...
4 קוקטלים לא בשבת
10 זכרים שורקים אש לא בשבת
למכירה אלכסדרון זכר אכלת יד לשעבר מתאמים...
למכירה גרין ציק אכלת יד ברמה גבוה יש טבע...
מחפש זכר ילו קולר בוגר *הנקבה שאצלי לא ל...
זכר בלו אנד גולד בוגר בן 8 מוכר עקב מות ...
זוגות עובדים וצעירים מיוחדים כול בראש א...
26 גלוסטרים זכרים ונכבות כולם מוכנים לא...
זוג נקבה פאליד כחול טורכיז זכר ויולט נש...
תוכי ג'אקו בן 3 עם טבעת, בדוק מין ומחלות...
למכירה 3יונים מסוג רסיות כולם ביחד 100ש...
למכירה תוכי פרסנטה אכלת יד לא נושך בכלל ...
למכירה 4 זוגות קוואקרים פרא ועוד אחד צעי...
350 ₪
למכירה 4 דררות פרא מחיר לאחד 120 זוג ב 2...
220 ₪
למכירה יונים למכירה יונים
50 ₪
תוכים ובעלי כנף אביזרים בלוד
למכירה 7 תוכונים פרא 6 נקבות וזכר אחד כו...
40 ₪
קוואקרים פאליד כחול בדוקי מין טבעות סגור...
למכירה זוג ציפרי אהבה לטינו ראש אדום עוב...
300 ₪
למכירה 4 תוכונים אנגלי אחד יש לו בעיה בר...
זוג ארה מרקנה מושלמים בדוקים זכר מטובע 1...
גוזל גאקו קונגו! האכלות יד ברמה הגבוהה ...
למכירה כלוב במצב שמור מידות גובה 50 אורך...
למכירה גרין ציק נקבה נמכרת עקב בריחת הזכ...
למכירה קניור גנגדדה אכלת יד ברמה גובה מד...
למכירה זוג מזמרים רק לרצינים מחיר 600 גמ...
גאקו זכר בן 9 שניפ!! האכלת יד מתאים לרי...
תוכים ובעלי כנף ז'אקו ברמלה
תוכים ובעלי כנף ז'אקו ברמלה
כלוב שהותאם לתוך ארון, חדש, לא היה בשימו...
600 ₪
זוגות עובדים
זוג עובד
גרינצק
3 ברווזים זכר ושתי נקבות בהזדמנות
זוג אקלקטוס מרוט עובד זכר בן 8 נקבה בת...
יידררות יפות
אכילת יד
זכר מזמר ירוק בוגר לריבוי לא בשבת
זוגות פסיפיקים עובדים! מטובעים 2019 מוש...
למכירה אקלקטוס זכר אכלת יד בובה לא יודע...
זוג תורקיזאנים נקבה דיילוט זכר מאב זוג מ...
זוג בדוק מושלם לא חסרה נוצה זכר עכשיו מג...
קוקוטיילים אחרונים בהזדמנות , מוכר 3 אחר...
קוניור שמש אכלת יד מקולקל נירה נכבה עם ...
למכירה יוני דואר בלגים
3 ציפורי שיר אחורי הכלפה לא בשבת
תוכי בן 3 חודשים לא נושך בכלל לא בשבת
למכירה 10 תוכונים אנגלי זכרים מטובעים גד...
למכירה 6 זוגות קוקטיילים וזכר בודד רק לר...
500 ₪
גלוסטרים ברמה.יפים מטופחים יש מבחר צבעים...
250 ₪