כלוב מפואר לתוכי
לבן חזה שלדג בריכת נוי
פרסונטות בגיל מ 8 חודשים עד שנה