אני רוצה לקנות ארה למי שיש למכירה 050...
מעוניין לקנות ביצים מופרות של אווזים ברו...
מעוניין לקנות ביצים מופרות של בעלי כנף ש...