8חדשים
נסורת איכותית ללא אבק מעץ אורן נקי הנסו...
2 גדיות מסוג בורי בהריון 1 זכר בורי
5 עזימ אמ 6
זכר יפה בן שנתיים גזע עורב מרינו דרובר א...
טלאים + טליות בני חצי שנה מזן מוכלא
תיש יעיל, נאה ונוח. סיים תפקידו אצלנו ו...
22 זכרים חופשי על תערובת
3 זכרים וחמש נקיבות תערובת חופשי לרצ...
תישן בורי נקי למכירה .להחלפה על בורים נק...
10 5 נגבות 5 זכרים
11 טלאים מגזע מעולה
כבש זכר בריא, אוואסי, לא בשבת
7 נקבות לגדול
עגלים עגלות יונקים וגמולים למכירה
עגלים בופלו גזע טוב לפינות חי בריאים ומח...
גדיים יונקים (לא בשבת)
חיות משק עזים בדלתון
4 נקבות ,זכר אחד צעירים כולם, גמיש במח...
זכרים למכירה
טלאים וטליות יפות למכירה. הטלאים והטליות...
1,200 ₪
חיות משק כבשים בבית עריף
3 נקבות אחד בהריון 3 חדשיים ...
10 נקבות ספולוג וזכר גיל 3 חדשים לגידול ...
להקת אווזים וברווזים מוכנים לעבודה לעונה...
עיזים ננסיים מחוסנים מזן מיוחד כמו איילו...
800 ₪
60
15 נקבות בהריון.מסוג מוכלא בריאות ומטופל...
30 נקבות גזע טוב
למכירה: הראשון תיש בורי 5500 ש״ח, מרבי...
12 נקבות +זכר לגדול
למכירה 2 עיזות יפיפיות,מטופחות,אוכלות רק...
טלאים וטליות למכירה .
זכרים בני 7 חודשים בריאים מטופלים
1,650 ₪
למבינים הרציניים בלבד ! ...
ציוד לאוכל ומים לעופות-למכירה פעמוני מים...
למכירה ברווזים ואווזים צעירים זכרים ונקב...
5 כבשות עם חמש טלאים 3 זכרים ו2 נקבות
נקבות בהריון צעירות שנתיים ושנה נקיות...
2,000 ₪
חיות משק כבשים בעגור
למכירה 10 טליות בנות 10 חודשים בהריון, ד...
טלאים וטליות יפים מאוד מקומי לא יבוא
למכירה גדיים חצי אנגלובי חצי קפריסיי
מבחר גדול של טלאים וטליות לגידול בגילאים...
שמונה כבשות 3 בהריון בדוק
13 ₪
שלוש עזים עם שלושה גדיים זכרים ו 6 עזיים...
5נקיפות
3 נקבות מגזע מעלה לגדיל ...
לפרטים נוספים נא להתקשר
5 טלאים וטליות אחרי גמילה
2גדיים חצי בורי חצי אנגלונובי בני 6חודש ...
1,400 ₪
גדיים יונקים למכירה
10 4 זכרים 6 נקבות 10 4 זכרים ...
עדר עיזים 4 זכרים 9 נקבות בהריון.
10 נקבות וזכר גזע סופלק ומרינו ודרובר גז...
עיזים
למכירה 12 טלאים בני7 חודשים יפים ובראים
28 ₪
זכר מעולה עם גינים מחוסן בריא ומרביע ...
פעמון גדול 150₪
100 ₪
23 כבשים 25 טלאים
למכירה גדיי חזק ובריא ללא קרניים רק לג...
1,400 ₪
למכירה זכר דרובר על אסף בן שלוש שנים חז...
3,500 ₪
למכירה בהזדמנות !! עדר של 30 עיזים מסוג...
למכירה שתי נקבות בנות 5 חודשים וזכר בן ...
4,500 ₪
טיש בורי גזע נדייר מחייר הזדמנוות
זקרימ
למכירה לגידול: אמהות מזנים אפק ודורפר....
למכירה 9 נקבות מסוג ספלוג ומרנוב בני שנה...
18,000 ₪
תיש
5נקבות וזכר
זכר יפה וחריף זכר יפה וחריף
גבשים למכירה
מבחר אתונות יפות בריאות ומחוסנות
1,500 ₪
4 עזים בראיוון
עז למכירה אחרי המלטה שלישיה 2 נקבות וזכר...
עזים בלדי בהריון שלושה חודשים יפות וצערו...
כבשים חצי בלדי יפות מוזרעות חדש
1,600 ₪
שני זכרים בני שנתיים אחד דורסט עם שרולה ...
35 נקבות מרינו גרמני 5 חודשים לגידול גזע...
1,450 ₪
כבשים למכירה
1,700 ₪
עדר מצויין מטופל נקי ומחוסן. פרות צעירות...
7,500 ₪
24 כבשים 4 לפני לידה 9 בהריון חודש ש...
אילים גזעיים למכירה סולפלג על דרופר ודרו...
עדר שלם 30 ראש רובם בהריון גזע טורקי
4 זכרים בני 7 חודשים
זוג אווזים יש גם זוג ברווזים מהממם
טלאים למכירה בני חצי שנה עם גן BB יש גם ...
עדר שלם למכירה הכל בהריון עדר כבשים של ...
20 טליות מעדר אפק לגידול גיל 55 יום 2...
למכירה אתון בת 4 בהריון מתקדם לפני המלטה...
תיש זן מיוחד מעולה 1000₪ עז ננסית - 700₪...
פינת חי למכירה!!!! תנגולים - 50 ש"ח. ...
זכרים גיזע גיזע
עז זכר בן שנתיים עז שאמי עם ננסי יש לו צ...
חמור עם עגלה עגלה
2,000 ₪
6 זכרים למכירה גיל 6 חודשים
27 ₪