למכירה גורי פיטב יפיפיים גזעיים זכרים ונ...
2,000 ₪
מצאתי את הכלב הזה לפני 3 חודשים שהוא היה...
כלבים רועה גרמני בטייבה
גור של סן ברנרד
כלבים חמודים מתאימם לכל בית
מעורב עם ביגל
גור שו טזו ערבות בריאותית מחוסנת ומוכ...
נמצאה על כביש 3 בכניסה ליסודות