דירות לסטודנטים באזור הטכניון

חיפה רמת ויזניץ
האר"י 8
77 מר
3
3,000 ₪
חיפה
ד"ר ארתור בירם 3
128 מר
5
5,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה 1
45 מר
1.5
2,000 ₪
נשר תל חנן
פרץ 20
75 מר
3
2,350 ₪
חיפה רמת גולדה
אהרונסון 9
110 מר
4
4,500 ₪
חיפה רמת בגין
אידר
90 מר
3
3,500 ₪
חיפה יזרעאליה
יעקב קליבנוב
118 מר
5
4,200 ₪