דירות לסטודנטים באזור הטכניון

חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 31
60 מר
2.5
2,100 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 29
73 מר
3.5
2,800 ₪
חיפה רמות רמז
דורות 6
60 מר
2
2,250 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 23
75 מר
3
3,800 ₪
חיפה רמות רמז
דב בר בורוכוב 3 3
54 מר
2
2,290 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 65
90 מר
3.5
2,600 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר
60 מר
3
1,800 ₪
חיפה רמות רמז
פיכמן 4
40 מר
2
2,400 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 17
70 מר
3
3,200 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 3
50 מר
2
2,250 ₪
חיפה רמות רמז
דב בר בורוכוב 3
14 מר
1
1,290 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 17
75 מר
3
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 7
55 מר
2.5
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 1
65 מר
3
2,800 ₪
חיפה רמות רמז
דרך חנקין 11
30 מר
1
2,000 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 24
58 מר
3
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 27
65 מר
2.5
2,000 ₪
חיפה רמות רמז
דב בר בורוכוב 3
79 מר
2
3,600 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 14
55 מר
2
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 41
120 מר
5
4,500 ₪
חיפה רמות רמז
חלמיש 10
85 מר
3
4,250 ₪
חיפה רמות רמז
פיכמן 20
68 מר
3
2,850 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר
50 מר
2
1,800 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 9
65 מר
3
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 27
60 מר
3
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
דרך חנקין 16
30 מר
2
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 9
67 מר
3
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 22
67 מר
3
2,600 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 5
55 מר
2.5
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 2
70 מר
3
2,200 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל
80 מר
3.5
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 11
80 מר
3
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 10
75 מר
3
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב
80 מר
3
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר
25 מר
1
1,700 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 26
65 מר
3
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 5
45 מר
2
2,800 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 15
60 מר
3
3,400 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 22
60 מר
3
2,600 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 26
70 מר
3
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 3
44 מר
2.5
2,400 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 24
60 מר
3
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 17
60 מר
3
3,850 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 30
70 מר
2.5
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 62
90 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 46
70 מר
3.5
2,650 ₪
חיפה רמות רמז
א.ד. גורדון 1
55 מר
2.5
3,200 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 55
55 מר
2
2,200 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 24
60 מר
3
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
דורות 18
35 מר
2.5
2,700 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 26
75 מר
3
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 20
55 מר
2.5
2,000 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 32
50 מר
1.5
2,100 ₪
חיפה רמות רמז
פיכמן
80 מר
3.5
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 39
145 מר
5
5,200 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 28
60 מר
3
2,700 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 28
70 מר
3
3,100 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 15
98 מר
4
4,400 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 59
55 מר
2
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 14
55 מר
2.5
2,600 ₪