דירות לסטודנטים באזור הטכניון

חיפה רמות רמז
חביבה רייק 53
40 מר
2
2,000 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 20
40 מר
2.5
2,700 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 26
70 מר
3
2,200 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 27
25 מר
1
1,500 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 9
72 מר
3
2,800 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 12
70 מר
3
2,650 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 25
90 מר
4
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור
60 מר
2.5
2,200 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 3
50 מר
2
1,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 11
45 מר
2
2,750 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב
80 מר
3
2,800 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 36
60 מר
3
2,850 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 34
65 מר
3
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 11
40 מר
2
2,550 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 14
70 מר
2.5
2,100 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל
36 מר
2
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 69
80 מר
3
חיפה רמות רמז
ברנר 24
70 מר
3
2,750 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 3
70 מר
3.5
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 5
45 מר
2
2,800 ₪
חיפה רמות רמז
דורות 11
90 מר
2.5
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור
70 מר
3.5
2,250 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 24
52 מר
2.5
2,300 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 65
90 מר
3.5
3,000 ₪