דירות לסטודנטים באזור הטכניון

חיפה הוד הכרמל
אסתר רבין
170 מר
5
8,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
האג
350 מר
5.5
7,700 ₪
חיפה סביוני הכרמל
מנדל זינגר
180 מר
5
8,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
ליבריה
200 מר
5.5
11,000 ₪
חיפה רמת הדר
רמב"ן 19
128 מר
5
7,000 ₪
חיפה רמת גולדה
רחל כגן
160 מר
6
8,000 ₪
חיפה גבעת דאונס
זמנהוף
140 מר
5
9,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
איטליה
240 מר
6.5
9,000 ₪
חיפה סביוני הכרמל
מנדל זינגר
300 מר
4
11,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
האג
350 מר
6
7,800 ₪
חיפה רמת בגין
אידר 13
150 מר
6
7,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
ליבריה
800 מר
4
14,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
איטליה
6
7,900 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 3
95 מר
3.5
12,345 ₪
חיפה רמת גולדה
שדרות אבא חושי 34
160 מר
5
7,000 ₪
חיפה רמת גולדה
שדרות אבא חושי 34
160 מר
5
7,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
650 מר
20,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה 13
160 מר
6
7,000 ₪
חיפה רמת ויזניץ
 
120 מר
4
10,000 ₪
נשר
התאנה 3
180 מר
6
7,500 ₪
חיפה רמת ויזניץ
הוד 7
200 מר
5
7,250 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה
250 מר
6
11,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
האג
180 מר
6.5
7,700 ₪
חיפה רמת גולדה
שדרות אבא חושי 34
160 מר
5
7,500 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
11,234 ₪
חיפה הדר הכרמל
הדר 2
165 מר
8
7,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
איטליה 20 כניסה:א
250 מר
6
7,450 ₪
חיפה אחוזה
בנימין ד'ישראלי 57
130 מר
4.5
7,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה 54
250 מר
7
7,000 ₪
חיפה רמת בגין
אידר
150 מר
6
7,000 ₪
חיפה רמת גולדה
יחזקאל קויפמן 27
200 מר
7
7,700 ₪