דירות לסטודנטים באזור הטכניון

חיפה הוד הכרמל
שלונסקי
300 מר
5
11,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה
400 מר
6
10,000 ₪
נשר קדמת דניה
התאנה 9
150 מר
4.5
7,500 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף שכטר 30
170 מר
6
7,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה
230 מר
5
8,500 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
11,234 ₪
חיפה רמת בגין
אידר 13
150 מר
6
7,500 ₪
חיפה סביוני הכרמל
מנדל זינגר
300 מר
4
11,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה
230 מר
5
8,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
הולנד
180 מר
5
8,000 ₪
חיפה רמת ויזניץ
הוד
200 מר
5
7,500 ₪
חיפה רמת גולדה
שדרות אבא חושי 34
160 מר
5
7,000 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
12,355 ₪
חיפה הוד הכרמל
הולנד
180 מר
5
8,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
הולנד
200 מר
5
8,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף שכטר 30
170 מר
6
7,700 ₪
נשר בן דור
עמוס 18 כניסה:א
20 מר
1
16,000 ₪
חיפה סביוני הכרמל
מנדל זינגר
180 מר
5
8,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
אסתר רבין
170 מר
5
8,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יהושע גלוברמן 5
145 מר
5
7,250 ₪
חיפה סביוני הכרמל
אוסקר שינדלר
170 מר
4
10,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
ליבריה
800 מר
4
12,000 ₪
חיפה רמת אלמוגי
סלעית 7
200 מר
5
7,700 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף שכטר 28
170 מר
6
7,200 ₪
חיפה הדר הכרמל
יוסף שכטר 39
160 מר
5
8,000 ₪
חיפה גבעת דאונס
זמנהוף
150 מר
5
8,000 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
12,355 ₪
חיפה
חורב 26
180 מר
6
7,500 ₪
חיפה סביוני הכרמל
אוסקר שינדלר 147
170 מר
4
10,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
גרינבוים
180 מר
5
11,000 ₪
חיפה רמת ויזניץ
 
500 מר
15,000 ₪
חיפה סביוני הכרמל
אוסקר שינדלר
170 מר
4
10,000 ₪
חיפה גבעת דאונס
זמנהוף
140 מר
5
8,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
ליבריה
800 מר
4
14,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שבדיה 73
250 מר
7
8,000 ₪
חיפה גבעת דאונס
זמנהוף
140 מר
5
9,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה 47
170 מר
5
8,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה
250 מר
6
11,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
איטליה
240 מר
6.5
9,000 ₪
חיפה רמות רמז
א.ד. גורדון 4
120 מר
5
7,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
שלונסקי 9
200 מר
6
8,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
הולנד
230 מר
5
8,000 ₪
חיפה רמת ויזניץ
 
144 מר
5
8,000 ₪
חיפה
חלוצי התעשייה
285 מר
6
11,000 ₪
חיפה רוממה
פלמ"ח 45
180 מר
6
7,800 ₪
חיפה סביוני הכרמל
יהושע גלוברמן
150 מר
5
7,000 ₪
חיפה רוממה
פלמ"ח 45
165 מר
6
7,800 ₪
חיפה הוד הכרמל
איטליה
250 מר
5
12,000 ₪
חיפה רמת ויזניץ
 
120 מר
4
10,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
ברזילי
650 מר
20,000 ₪
חיפה רמת אלמוגי
יקינטון
180 מר
5.5
7,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שלונסקי 6
300 מר
5
8,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
איטליה
200 מר
5
7,900 ₪
חיפה רמת ויזניץ
הוד 7
150 מר
5
7,500 ₪
חיפה סביוני הכרמל
מנדל זינגר
300 מר
4
11,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שלונסקי 9
200 מר
5.5
8,000 ₪
חיפה רמת גולדה
רחל כגן
160 מר
6
8,000 ₪
חיפה
החשמל 53
85 מר
3
24,000 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
12,355 ₪
חיפה רמת ויזניץ
הוד
150 מר
5
7,950 ₪