דירות לסטודנטים באזור הטכניון

חיפה הוד הכרמל
הולנד
200 מר
5
8,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
גרינבוים 19
250 מר
5.5
7,000 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
44,849 ₪
חיפה הוד הכרמל
הולנד
180 מר
5
8,000 ₪
חיפה רמת אלמוגי
סלעית
200 מר
4.5
7,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שלונסקי
300 מר
5
11,500 ₪
חיפה הוד הכרמל
שלונסקי
450 מר
6
8,900 ₪
חיפה
חלוצי התעשייה
285 מר
6
14,000 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
12,355 ₪
חיפה רמת גולדה
חנה רובינא
220 מר
6
12,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
ליבריה
800 מר
4
14,000 ₪
חיפה סביוני הכרמל
מנדל זינגר
300 מר
4
11,000 ₪
חיפה גבעת דאונס
זמנהוף
140 מר
5
9,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שלונסקי
450 מר
5
8,900 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
12,355 ₪
חיפה הוד הכרמל
הולנד
230 מר
5
8,000 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
12,355 ₪
חיפה רמת ויזניץ
 
144 מר
5
8,000 ₪
חיפה סביוני הכרמל
אוסקר שינדלר
170 מר
4
10,000 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל
800 מר
30,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה
400 מר
6
10,000 ₪
חיפה סביוני הכרמל
מנדל זינגר
180 מר
5
8,500 ₪
חיפה סביוני הכרמל
אוסקר שינדלר
170 מר
4
10,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
שבדיה 73
250 מר
7
8,000 ₪
חיפה גבעת דאונס
חורב
150 מר
6
7,000 ₪
חיפה הוד הכרמל
איטליה
250 מר
5
12,000 ₪
חיפה
אדיסון
1 מר
1
12,355 ₪