דירות לסטודנטים באזור הטכניון

חיפה נוה פז
החשמל 72
80 מר
3
3,500 ₪
חיפה רמת ספיר
משה גוט לוין 44
74 מר
3.5
3,300 ₪
חיפה רמת ויזניץ
האר"י 8
77 מר
3
3,000 ₪
חיפה רמת ויזניץ
 
120 מר
5
3,500 ₪
חיפה רמת בגין
אידר
90 מר
3
3,500 ₪
חיפה רמת ויזניץ
 
100 מר
4.5
3,300 ₪
חיפה
הראל
90 מר
4
3,500 ₪
חיפה
הראל
100 מר
4
3,300 ₪