דירות לסטודנטים באזור הטכניון

חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 14
35 מר
2
1,900 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביאליק 15
28 מר
1
1,900 ₪
חיפה הדר עליון
רבי עקיבא
60 מר
3
2,000 ₪
נשר בן דור
דרך הטכניון 36
35 מר
1.5
2,000 ₪
חיפה תל עמל
הירדן 34
30 מר
1.5
1,500 ₪
חיפה יזרעאליה
אבא הלל סילבר 43
40 מר
2
2,000 ₪
נשר גבעת נשר
האילנות 7
35 מר
2.5
1,600 ₪
חיפה הדר עליון
בר גיורא 47
30 מר
1
1,500 ₪
חיפה הדר הכרמל
עקרון 3
30 מר
1
1,800 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה 1
45 מר
1.5
2,000 ₪