דירות לסטודנטים באזור הטכניון

נשר בן דור
צה"ל 27
45 מר
2
2,500 ₪
חיפה
הראל
90 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין
100 מר
4
2,800 ₪
חיפה רמת גולדה
גולדה מאיר
240 מר
4
6,000 ₪
חיפה רמת בגין
מורד היסמין 4
102 מר
5
4,600 ₪
נשר בן דור
העמק
98 מר
4.5
2,750 ₪
חיפה הדר עליון
רש"י 20
75 מר
3.5
2,900 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 69
80 מר
3