דירות לסטודנטים באזור הטכניון

נשר בן דור
דרך הטכניון
50 מר
2
1,950 ₪
חיפה
החשמל 59
60 מר
3
2,300 ₪
חיפה הדר עליון
רש"י 20
75 מר
3.5
2,900 ₪
נשר תל חנן
קרן היסוד
50 מר
2
2,500 ₪
חיפה הדר הכרמל
פרישמן 1
100 מר
3
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 14
35 מר
2
1,900 ₪
חיפה רמות רמז
פיכמן 8
60 מר
3
2,400 ₪
חיפה הדר הכרמל
יחיאל 7
70 מר
2.5
2,200 ₪
חיפה רמת בן גוריון
אורן
70 מר
3
2,900 ₪
חיפה הדר הכרמל
ביאליק 15
28 מר
1
1,900 ₪
חיפה ואדי סליב
מדרגות שוקרי 12
90 מר
4
2,000 ₪
חיפה קיבוץ גלויות
השומר 29
28 מר
1.5
1,300 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 26
75 מר
3.5
3,100 ₪