דירות לסטודנטים

הרצליה
 
500 מר
10
חיפה
ד"ר ארתור בירם 3
128 מר
5
5,000 ₪
תל אביב יפו רמת אביב
יהודה קרני 21
78 מר
3.5
6,500 ₪
רמת גן מתחם נגבה
אמיר 12
100 מר
4
5,500 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד 3
70 מר
3
3,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
מיכאל נאמן
130 מר
4
13,700 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
מיכאל נאמן
134 מר
4
13,700 ₪
נשר תל חנן
פרץ 20
75 מר
3
2,350 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה 1
45 מר
1.5
2,000 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
מיכאל נאמן
134 מר
4
13,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
מיכאל נאמן
80 מר
2
7,500 ₪
רמת גן הבורסה
דרך זאב ז'בוטינסקי 7
350 מר
4.5
20,000 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
מיכאל נאמן 20
240 מר
5
17,000 ₪