דירות לסטודנטים

רמת גן מתחם נגבה
אמיר 12
100 מר
4
5,500 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד 3
70 מר
3
3,500 ₪
תל אביב יפו רמת אביב
יהודה קרני 21
78 מר
3.5
6,500 ₪
הרצליה
 
500 מר
10
תל אביב יפו חוף הצוק
מיכאל נאמן
134 מר
4
13,700 ₪