דירות לסטודנטים

הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד 3
70 מר
3
3,500 ₪
הרצליה
 
500 מר
10
כפר שמריהו
 
1000 מר
8