דירות לסטודנטים

תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
אבן גבירול 92
90 מר
2.5
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
דובנוב 18
164 מר
4
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי
100 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
ברקוביץ'
170 מר
5
16,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
אבן גבירול 58
90 מר
3
6,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
ארלוזורוב 190
90 מר
3.5
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
אבן גבירול 74
45 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בצלאל 111
70 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בלוך
78 מר
3
9,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
השופטים 32
230 מר
4
40,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
נהרדעא
100 מר
4
11,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
ארלוזורוב 152
80 מר
2.5
5,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
וייצמן 29
74 מר
3
6,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
דובנוב 24 כניסה:ל
70 מר
2.5
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
שדרות שאול המלך 9
80 מר
3
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
הנרייטה סולד
60 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
דפנה 38
80 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
שדרות דוד המלך 47
10 מר
800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
סוטין 29
110 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בלוך
45 מר
2
5,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
לסר אורי
160 מר
4
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
נהרדעא
100 מר
3
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
התמר
256 מר
4.5
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
סוטין
110 מר
4
15,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
הנרייטה סולד
90 מר
4
9,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
שדרות דוד המלך
192 מר
5
20,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
וייצמן 29
74 מר
2.5
6,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
שדרות שאול המלך 1
500 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
צייטלין 7
140 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
פישמן מיימון
75 מר
3
6,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
לסר אורי
100 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי
100 מר
3.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
רמברנדט
70 מר
2.5
6,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בצלאל
135 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי 38
81 מר
4
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
שדרות דוד המלך
130 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
רמברנדט 3
64 מר
2
5,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
ארלוזורוב 164
66 מר
2.5
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי 38
90 מר
4
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
צייטלין
70 מר
3
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי
100 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
סוטין
130 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
מודיליאני
89 מר
3
7,700 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בלוך 39
91 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי 38
100 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי 17
92 מר
3
7,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
שדרות דוד המלך
120 מר
3
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
סוטין
130 מר
5
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי 32
95 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
לסר אורי
150 מר
4
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
ברקוביץ'
180 מר
4
18,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
שדרות דוד המלך
150 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
לסר אורי
100 מר
3
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
פישמן מיימון 7
120 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
אבן גבירול 74
45 מר
2
5,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
דובנוב
85 מר
3
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בצלאל 111
70 מר
2.5
6,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
ארלוזורוב 156
40 מר
1.5
4,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
ארלוזורוב 156
40 מר
1.5
4,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש החלק הדרומי
בארי 17
92 מר
3
12,000 ₪