דירות לסטודנטים

תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
130 מר
5
12,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
49 מר
2
5,850 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
55 מר
2.5
6,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
80 מר
3
8,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
35 מר
2
4,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
25 מר
1
3,400 ₪
תל אביב יפו לב תל אביב החלק הצפוני
הירקון 89
80 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף 1000
27 מר
1
5,350 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
40 מר
2
4,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
35 מר
2
4,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
70 מר
2
8,100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
80 מר
3
8,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון 152
40 מר
1
1,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
85 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן עמי
80 מר
3
7,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
50 מר
2
6,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
210 מר
3
32,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
45 מר
2
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
יהואש
90 מר
4
14,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
100 מר
3
8,250 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
100 מר
3
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
70 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
100 מר
4
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
כיכר דיזנגוף
100 מר
3
9,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
98 מר
3.5
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
55 מר
2
7,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ז'אן ז'ורס
85 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ז'אן ז'ורס
85 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן עמי
120 מר
4
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
120 מר
3
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן עמי
120 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
70 מר
3
7,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ארנון
117 מר
5
17,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
100 מר
4
13,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
70 מר
3.5
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
135 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
106 מר
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
55 מר
2.5
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן עמי
105 מר
3
9,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ז'אן ז'ורס
85 מר
3
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מאפו
50 מר
2.5
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
500 מר
10
110,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
65 מר
2
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ארנון
100 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ביירון
65 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
לוריא 10
70 מר
2.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
250 מר
5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בילינסון
110 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בוגרשוב
60 מר
2.5
6,700 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
ארנון
75 מר
4
10,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שדרות בן גוריון 18
112 מר
4.5
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מנדלי מוכר ספרים
94 מר
3
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרישמן
85 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סירקין 8
35 מר
2
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הכרם
70 מר
2.5
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
68 מר
3
8,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
85 מר
3
7,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
65 מר
2.5
6,800 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
רופין
200 מר
5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
70 מר
3
7,200 ₪