דירות לסטודנטים

הוד השרון רמתיים
נורית 1
60 מר
2
4,000 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 5
50 מר
2.5
3,000 ₪
הוד השרון הדר
הבנים 69
90 מר
4
הוד השרון רמתיים
נורית 1
80 מר
2
3,900 ₪
הוד השרון רמתיים
חמנית 12
30 מר
2
3,250 ₪
הוד השרון רמתיים
פעמונית 000
50 מר
2
3,700 ₪
הוד השרון הדר
סעדיה גאון 7
30 מר
1.5
3,100 ₪
הוד השרון רמתיים
פעמונית 3
70 מר
2.5
4,500 ₪
הוד השרון רמתיים
לוטם 61
50 מר
2
3,200 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 1
80 מר
4
5,000 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 3
60 מר
2
3,400 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 3
60 מר
2
3,400 ₪
הוד השרון הדר
סעדיה גאון 8 כניסה:ב
300 מר
2.5
4,000 ₪
הוד השרון הדר
סעדיה גאון 8 כניסה:ב
30 מר
1
3,100 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 1
80 מר
4
5,000 ₪
הוד השרון רמתיים
יקינטון
280 מר
7
8,900 ₪
הוד השרון רמתיים
יקינטון 7
260 מר
7
9,000 ₪
הוד השרון הדר
ירושלמי 18
50 מר
2.5
2,700 ₪
הוד השרון רמתיים
פעמונית 23
80 מר
2
3,800 ₪
הוד השרון הדר
ירושלמי
45 מר
3
2,800 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 60
30 מר
1.5
2,600 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 7
250 מר
6
8,450 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 51
90 מר
3
4,200 ₪
הוד השרון הדר
הגפן 5
75 מר
2.5
3,750 ₪
הוד השרון רמתיים
נורית 42
400 מר
8
12,000 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 9 כניסה:1
60 מר
3
3,500 ₪
הוד השרון הדר
הבבלי 50
45 מר
2
3,200 ₪
הוד השרון הדר
ירושלמי
45 מר
2
2,800 ₪
הוד השרון רמתיים
נורית 19
80 מר
3
3,800 ₪
הוד השרון הדר
הגפן 7
400 מר
6
6,500 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 36
80 מר
3
4,300 ₪
הוד השרון הדר
הבבלי 50
45 מר
2
3,000 ₪
הוד השרון הדר
ירושלמי
64 מר
2
3,300 ₪
הוד השרון רמתיים
לוטם 65
240 מר
5
9,300 ₪
הוד השרון רמתיים
חמנית 12
30 מר
2
3,250 ₪
הוד השרון רמתיים
נורית 5
40 מר
1
3,000 ₪
הוד השרון הדר
ההגנה 8
30 מר
1.5
2,700 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 5
48 מר
2.5
2,850 ₪
הוד השרון רמתיים
לוטם 23
50 מר
2
3,200 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 36
80 מר
3
4,300 ₪
הוד השרון רמתיים
פעמונית 23
80 מר
3
3,900 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן
200 מר
6
9,500 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 25
75 מר
2.5
3,750 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 51
75 מר
3
3,900 ₪
הוד השרון הדר
ההגנה 3
הוד השרון הדר
מנוחה ונחלה 11
250 מר
5
6,500 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 49
90 מר
3
4,400 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 7
250 מר
6
9,000 ₪
הוד השרון רמתיים
פעמונית 444
50 מר
2
3,950 ₪
הוד השרון רמתיים
פעמונית 1
85 מר
3
3,800 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 49
1 מר
3
4,400 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סולד 3 3
60 מר
2
3,400 ₪
הוד השרון הדר
ירושלמי 6
120 מר
4
6,000 ₪
הוד השרון רמתיים
עירית
255 מר
6
8,000 ₪
הוד השרון רמתיים
יקינטון 2
90 מר
3
3,800 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 60
25 מר
1.5
2,600 ₪
הוד השרון
כרכום 7
70 מר
2
4,000 ₪
הוד השרון הדר
התאנה 2
60 מר
2
3,600 ₪
הוד השרון הדר
כוכבן 51
80 מר
3
הוד השרון רמתיים
נורית 20
55 מר
2
3,150 ₪