דירות לסטודנטים

כפר שמריהו
 
1000 מר
8
נשר תל חנן
פרץ 20
75 מר
3
2,350 ₪
חיפה הוד הכרמל
שארית הפליטה 1
45 מר
1.5
2,000 ₪
הרצליה
 
500 מר
10
חיפה
ד"ר ארתור בירם 3
128 מר
5
5,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד 3
70 מר
3
3,500 ₪