דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד 3
70 מר
3
3,500 ₪
הרצליה
 
500 מר
10
הרצליה מרכז
הנדיב
110 מר
4
7,300 ₪
הרצליה מרכז
יוסף קארו
120 מר
3
5,300 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המעפילים
35 מר
1
4,000 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי
135 מר
5
6,500 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
רמת ים 1
55 מר
2
6,500 ₪
הרצליה
 
500 מר
7
27,500 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
בית"ר
120 מר
5
7,300 ₪