דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

הרצליה הרצליה הצעירה
המתמיד 3
70 מר
3
3,500 ₪