דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור 10
101 מר
4
7,100 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
169 מר
4
14,500 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור 10 10
101 מר
4
7,100 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
230 מר
4.5
20,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
משה קול 9
124 מר
4.5
7,300 ₪
תל אביב יפו המשתלה
ד"ר אלי תבין 1
110 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב
240 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים
160 מר
4.5
12,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 23
25 מר
4
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים
160 מר
4.5
12,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
משה וילנסקי 6
116 מר
4.5
8,700 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור
100 מר
4
7,100 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
180 מר
4.5
13,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור
110 מר
4
7,100 ₪
תל אביב יפו
 
4
15,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
משה וילנסקי
110 מר
4.5
8,900 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 31
160 מר
4.5
14,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
152 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
סטפן צווייג 18
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
152 מר
4
13,900 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
רמה 29
82 מר
4
4,900 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
115 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 111
180 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן 6
180 מר
4.5
20,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 17
100 מר
4
7,800 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
רמה 21
86 מר
4
5,000 ₪
תל אביב יפו נאות אפקה ב
אלתרמן 23
90 מר
4
6,500 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים 23
110 מר
4
7,600 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
רמה
86 מר
4
4,500 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
סטפן צווייג 18
103 מר
4
7,350 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
115 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב
240 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
רמה
96 מר
4
6,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן 6
180 מר
4.5
20,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
עיר שמש
100 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור
100 מר
4
7,700 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי 15
130 מר
4
8,700 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
נהריים 10
80 מר
4
5,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים
125 מר
4
7,200 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
סטפן צווייג 18
103 מר
4
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
136 מר
4.5
8,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
רמה
86 מר
4
4,500 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב
100 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו צהלה
בניהו
600 מר
4
17,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 17
100 מר
4
7,800 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
סטפן צווייג 18
140 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
נהריים 10
80 מר
4
5,000 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
169 מר
4
14,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
152 מר
4
13,900 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 31
120 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
משה וילנסקי 47
110 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן 6
180 מר
4.5
25,000 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
250 מר
4.5
21,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
136 מר
4.5
8,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 31
160 מר
4.5
14,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
152 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו
סטפן צווייג
105 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
180 מר
4.5
14,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
רמה
90 מר
4
6,300 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
200 מר
4.5
17,000 ₪