דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
152 מר
4
13,900 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 64
205 מר
4
9,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
נהריים
90 מר
4
5,900 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור 17
108 מר
4
7,200 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
אהרון בקר
110 מר
4
9,800 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב
240 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו צהלה
שמגר 00
380 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
200 מר
4.5
17,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב
205 מר
4
9,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
152 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
200 מר
4.5
17,900 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
סטפן צווייג 18
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
סטפן צווייג 18
108 מר
4
7,350 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
180 מר
4.5
16,000 ₪
תל אביב יפו צהלה
בניהו
600 מר
4
17,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
רמה 7
110 מר
4
5,500 ₪
תל אביב יפו
סטפן צווייג
100 מר
4
8,300 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן 6
180 מר
4.5
20,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 17
100 מר
4
7,800 ₪
תל אביב יפו נאות אפקה ב
זאב 15
90 מר
4
7,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
אגדתי 15
130 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו המשתלה
משה קול 9
124 מר
4.5
7,300 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
נהריים 10
89 מר
4
5,150 ₪
תל אביב יפו המשתלה
יעקב שבתאי 31
94 מר
4.5
8,000 ₪
תל אביב יפו
סטפן צווייג
105 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו המשתלה
משה וילנסקי
280 מר
4
9,500 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
נהריים
90 מר
4
5,900 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן 6
178 מר
4
16,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
לוין קיפניס 3
90 מר
4
7,600 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 17
100 מר
4
7,250 ₪
תל אביב יפו המשתלה
משה וילנסקי
110 מר
4.5
8,900 ₪
תל אביב יפו נווה גן;קרית שאול
משה סנה 75
90 מר
4
6,350 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 5
140 מר
4
8,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 31
160 מר
4.5
14,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
150 מר
4.5
12,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
חנה רובינא
110 מר
4
7,600 ₪
תל אביב יפו נאות אפקה ב
מנורה 21
95 מר
4
6,500 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור
110 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
האלוף עוזי נרקיס
250 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
נהריים 10
89 מר
4
5,200 ₪
תל אביב יפו צהלה
יהונתן
4
13,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
בית אל 9
95 מר
4
4,900 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב 31
160 מר
4.5
14,500 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
וייסבורג 11
100 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
משה סנה
136 מר
4.5
8,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים
160 מר
4.5
12,000 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
נהריים 10
80 מר
4
5,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים 23
110 מר
4
7,600 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצ'מן
120 מר
4
11,900 ₪
תל אביב יפו נוה שרת
רמה
82 מר
4
5,400 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור
100 מר
4
7,100 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
ענתות 38
100 מר
4
7,600 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן 4
131 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
יעקב שבתאי
100 מר
4.5
8,000 ₪
תל אביב יפו המשתלה
אלכסנדר סשה ארגוב
100 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן
180 מר
4.5
13,000 ₪
תל אביב יפו גני צהלה
האלוף עוזי נרקיס
250 מר
4
15,000 ₪
תל אביב יפו צהלה
יהונתן 11
660 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו חוף הצוק
יוניצמן 6
152 מר
4
14,500 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים
125 מר
4
7,200 ₪