דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

בני ציון
אגוז 5
90 מר
4
5,200 ₪
בני ציון
סייפן
4
12,500 ₪
בני ציון
סייפן
4
12,500 ₪