דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

רשפון
הכפר 18
1900 מר
4
12,000 ₪
רשפון
 
500 מר
4.5
10,500 ₪
רשפון
הפרחים 1
90 מר
4
5,700 ₪
רשפון
 
500 מר
4.5
13,800 ₪
רשפון
 
100 מר
4
9,000 ₪
רשפון
השיבולים 1
150 מר
4
6,000 ₪
רשפון
 
260 מר
4.5
20,000 ₪
רשפון
השיבולים 1
160 מר
4
5,600 ₪