דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

הוד השרון הדר
הבנים 69
90 מר
4
הוד השרון הדר
הבנים 69
90 מר
4
5,700 ₪
הוד השרון רמתיים
חמנית 2
120 מר
4
7,250 ₪
הוד השרון הדר
הבנים 73
100 מר
4
5,700 ₪
הוד השרון הדר
סעדיה גאון 5
300 מר
4
7,000 ₪
הוד השרון הדר
הנרייטה סאלד 1
80 מר
4
5,000 ₪