דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
המייסדים 40
120 מר
4
9,000 ₪
הרצליה נוה עמל
גיל 73
100 מר
4
8,000 ₪
ארסוף
7
200 מר
4.5
13,000 ₪
ארסוף
 
200 מר
4.5
13,000 ₪
הרצליה הרצליה פיתוח
המגינים
200 מר
4
22,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
כלנית 9
280 מר
4.5
9,500 ₪
רמת השרון מורשה
ירמיהו
15 מר
4
5,600 ₪
כפר שמריהו
דרך השדות
110 מר
4
9,800 ₪
רעננה 2003
השחר 90
300 מר
4.5
11,900 ₪
רמת השרון מורשה
הגפן
750 מר
4
12,000 ₪
הרצליה נוה עמל
גיל 1
500 מר
4.5
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הגדודים 14
200 מר
4
8,500 ₪
ארסוף
 
380 מר
4
16,000 ₪
הרצליה נוה עמל
גיל 1
500 מר
4.5
9,500 ₪
רעננה
אשר 59
120 מר
4
4,200 ₪
הרצליה נוה עמל
גיל 11
80 מר
4
5,000 ₪
הרצליה נוה עמל
גיל 73
100 מר
4
8,000 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון
130 מר
4
6,500 ₪
רמת השרון
סיני 3
150 מר
4
הרצליה הרצליה הצעירה
קרת
190 מר
4.5
12,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
המלכים 44 כניסה:1
350 מר
4
9,000 ₪
הרצליה הרצליה הצעירה
קרת 6
250 מר
4.5
12,000 ₪
הרצליה נוה עמל
מנורה
500 מר
4
7,500 ₪
הרצליה נוה עמל
בורוכוב
650 מר
4
5,400 ₪
רעננה קרית שרת
פטריה 28
301 מר
4
6,500 ₪
רמת השרון מורשה
בית שמאי 41
110 מר
4
7,500 ₪
רעננה
הפלמ"ח 11
140 מר
4
6,300 ₪
הרצליה נוה עמל
דיצה
120 מר
4
רמת השרון
סיני 3
150 מר
4
7,900 ₪
רמת השרון קרית יערים
למרחב 3
500 מר
4
14,500 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
הגפן 11
110 מר
4.5
12,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
 
110 מר
4
10,000 ₪
רעננה
דגניה 00
130 מר
4.5
8,500 ₪
רעננה
 
150 מר
4
5,700 ₪
רמת השרון
סיני 3
140 מר
4
7,900 ₪
הרצליה נחלת עדה
הרימונים 14
120 מר
4.5
6,500 ₪
הרצליה נוה עמל
 
400 מר
4
8,000 ₪
רמת השרון קרית יערים
למרחב
500 מר
4
14,500 ₪
רמת השרון
הנוטר 45
122 מר
4
7,500 ₪
רמת השרון מורשה
שבי ציון
30 מר
4
6,500 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
המייסדים
125 מר
4
9,500 ₪
רמת השרון מורשה
הגפן
500 מר
4
10,900 ₪
רמת השרון קרית יערים
למרחב 3
500 מר
4
הרצליה נוה עמל
דוד רמז
500 מר
4
5,900 ₪
רעננה קרית שרת
פטריה 28
93 מר
4
6,800 ₪