דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

הרצליה מרכז
מנחם בן סרוק 16
85 מר
4
5,800 ₪
הרצליה מרכז
נתן אלתרמן 9
114 מר
4
5,300 ₪
הרצליה נווה עובד
כיבוש העבודה 23
108 מר
4
6,500 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
110 מר
4
7,300 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור 10 10
101 מר
4
7,100 ₪
הרצליה מרכז
הניצנים 5
80 מר
4
6,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 6
120 מר
4.5
7,900 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט 5
100 מר
4
5,200 ₪
הרצליה מרכז
הניצנים
100 מר
4
5,800 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 26
90 מר
4
הרצליה מרכז
הנדיב 45
100 מר
4
4,700 ₪
הרצליה מרכז
הראובני 5
115 מר
4
6,500 ₪
הרצליה מרכז
אריאל 2
130 מר
4
6,900 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
נתן אלבז 2
110 מר
4
7,500 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים
160 מר
4.5
12,000 ₪
הרצליה נווה עובד
כיבוש העבודה 23
115 מר
4
6,800 ₪
הרצליה מרכז
יהודה הלוי 2
90 מר
4
5,950 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
בן ציון דינור
130 מר
4
7,800 ₪
הרצליה מרכז
הניצנים 5
80 מר
4
6,000 ₪
הרצליה מרכז
פינסקר 2
100 מר
4
7,000 ₪
הרצליה מרכז
ריינס 3
101 מר
4.5
6,200 ₪
הרצליה נחלת עדה
האילנות 31
100 מר
4.5
6,200 ₪
הרצליה מרכז
אבן שפרוט
95 מר
4
6,000 ₪
הרצליה מרכז
אשר ברש 40
100 מר
4.5
7,500 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד
95 מר
4
5,150 ₪
הרצליה מרכז
אוצר הצמחים 7
74 מר
4
4,800 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן 10
100 מר
4
4,950 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
ערוגות
100 מר
4
7,500 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב 26
90 מר
4
5,500 ₪
הרצליה מרכז
דוד שמעוני 28
100 מר
4
7,500 ₪
הרצליה מרכז
נתן אלתרמן 42
133 מר
4
8,250 ₪
תל אביב יפו נאות אפקה ב
אלתרמן 23
90 מר
4
6,500 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
בן ציון דינור 4
130 מר
4
6,800 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
סטפן צווייג 18
100 מר
4
8,500 ₪
הרצליה מרכז
בר אילן 16
100 מר
4
6,000 ₪
הרצליה מרכז
סוקולוב 1
90 מר
4
הרצליה מרכז
נתן אלתרמן 44
117 מר
4
7,000 ₪
הרצליה מרכז
אשר ברש 12
105 מר
4
6,500 ₪
הרצליה נווה עובד
כיבוש העבודה
110 מר
4
6,700 ₪
הרצליה מרכז
הרב קוק 56
114 מר
4.5
6,500 ₪
הרצליה מרכז
סמילנסקי 9
110 מר
4
6,200 ₪
הרצליה מרכז
דוד שמעוני 100
365 מר
4
11,000 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים
125 מר
4
7,200 ₪
הרצליה מרכז
אבן עזרא 40
67 מר
4
3,800 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים 23
110 מר
4
7,600 ₪
הרצליה מרכז
הניצנים 5
95 מר
4
5,800 ₪
הרצליה מרכז
כ"ט בנובמבר 6
110 מר
4
7,000 ₪
הרצליה מרכז
הניצנים 5
95 מר
4
5,800 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
סטפן צווייג 18
103 מר
4
7,350 ₪
הרצליה מרכז
שמואל הנגיד 16
90 מר
4
5,750 ₪
הרצליה מרכז
אבטליון 3
117 מר
4
5,850 ₪
הרצליה נווה עובד
כיבוש העבודה 15
120 מר
4
6,500 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יוכבד בת מרים
160 מר
4.5
12,000 ₪
הרצליה מרכז
 
200 מר
4
הרצליה מרכז
הניצנים 14
100 מר
4
5,600 ₪
הרצליה מרכז
דוד שמעוני 100
365 מר
4
11,000 ₪
הרצליה הרצליה הירוקה
בן ציון דינור 4
130 מר
4
6,800 ₪
הרצליה מרכז
אלי כהן 10
100 מר
4
4,800 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
110 מר
4
7,300 ₪
תל אביב יפו תל ברוך צפון
יעקב מרידור 10
101 מר
4
7,100 ₪