דירות לסטודנטים באזור הבינתחומי הרצליה

רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
 
4
7,600 ₪
הרצליה מרכז
הנדיב
110 מר
4
7,300 ₪
הרצליה נוה אמירים
בן גוריון 64
100 מר
4
5,900 ₪
הרצליה נוה ישראל
חנה רובינא
100 מר
4
7,500 ₪
רמת השרון
סוקולוב 69
140 מר
4
6,300 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
 
100 מר
4
5,200 ₪
הרצליה הרצליה ב'
נורדאו
110 מר
4
8,300 ₪
רמת השרון הרצליה הצעירה
יבנה
150 מר
4
13,000 ₪
רמת השרון נווה רסקו;נווה מגן
 
165 מר
4