דירות למכירה

676 מודעות - עמוד 1 מתוך 15

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

קליי
2% 4,500,000 ₪
95 מ"ר
3.5 חד'
4,600,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

56 מ"ר
3 חד'
2,390,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

80 מ"ר
3 חד'
3,750,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

90 מ"ר
4 חד'
1,750,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

115 מ"ר
4 חד'
7,200,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
3% 4,050,000 ₪
85 מ"ר
3 חד'
3,900,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

72 מ"ר
2 חד'
3,399,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

65 מ"ר
3 חד'
10%- 1,820K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

76 מ"ר
3.5 חד'
3,800,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 4,800,000 ₪
87 מ"ר
3 חד'
4,790,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 3,090,000 ₪
62 מ"ר
3 חד'
3,050,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

192 מ"ר
5 חד'
15,250,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

68 מ"ר
3 חד'
3,750,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

53 מ"ר
2 חד'
2,870,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

145 מ"ר
4 חד'
6,500,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

70 מ"ר
3 חד'
3,580,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

125 מ"ר
4 חד'
12%+ 4,700K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

134 מ"ר
5 חד'
5,900,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

62 מ"ר
3 חד'
3,980,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

96 מ"ר
3.5 חד'
5,450,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 4,450,000 ₪
92 מ"ר
4 חד'
4,360,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

148 מ"ר
3.5 חד'
12,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

84 מ"ר
3 חד'
8,700,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
1% 2,580,000 ₪
111 מ"ר
4 חד'
2,540,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

93 מ"ר
4 חד'
4,643,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
6% 3,950,000 ₪
90 מ"ר
4 חד'
3,700,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

200 מ"ר
8 חד'
7,300,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

100 מ"ר
4.5 חד'
 

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
4% 4,100,000 ₪
110 מ"ר
4 חד'
8%+ 3,900K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

ליפסקי

65 מ"ר
2.5 חד'
3,500,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

56 מ"ר
2 חד'
3,600,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

64 מ"ר
2 חד'
3,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

78 מ"ר
3.5 חד'
3,500,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

בן שפרוט 2
2% 9,300,000 ₪
143 מ"ר
4 חד'
9,500,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

55 מ"ר
3 חד'
3,250,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

100 מ"ר
4 חד'
4,180,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

95 מ"ר
4 חד'
8%+ 3,360K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

110 מ"ר
4 חד'
5,600,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

125 מ"ר
5 חד'
5,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

122 מ"ר
4.5 חד'
4,200,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

180 מ"ר
5 חד'
1%+ 5,850K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

110 מ"ר
4 חד'
4%+ 3,700K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

פנקס 66

14 מ"ר
4.5 חד'
11,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

בן שפרוט

320 מ"ר
5 חד'
17,000,000 ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו
2% 2,850,000 ₪
80 מ"ר
4 חד'
6%+ 2,790K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

58 מ"ר
2 חד'
2%- 1,920K ₪

תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה

תל אביב יפו

118 מ"ר
5 חד'
4,900,000 ₪