גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
175 מר
6
3,250,000 ₪
נוה דן השכונה הותיקה
שמואל רומנילי
110 מר
4
4,200,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים 1
195 מר
5
2,630,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
י.ל. פרץ 34
160 מר
5.5
3,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים 48
95 מר
3
2,249,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
www.yokra-estate.co.il
235 מר
7
5,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
30 מר
6
3,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
170 מר
5
2,690,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
195 מר
7
נוה דן השכונה הותיקה
שמואל רומנילי
611 מר
4
10,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
166 מר
6
3,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
145 מר
6
3,050,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
196 מר
5
2,690,000 ₪
שיכוני חסכון השכונה הותיקה
שמואל ירחינאי 6
70 מר
3
2,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
47 מר
2
1,250,000 ₪
השכונה הותיקה
שמואל עדן
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
362 מר
7
4,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
195 מר
7
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
175 מר
6
3,250,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
190 מר
6
3,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
300 מר
4
3,250,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
70 מר
3
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הסיבים
150 מר
6
2,800,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 23
190 מר
5.5
3,070,000 ₪
השכונה הותיקה
שמואל עדן
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
240 מר
7
5,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
י.ל. פרץ 34
160 מר
5.5
3,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
270 מר
6
4,490,000 ₪
נוה דן השכונה הותיקה
שמואל רומנילי
130 מר
5
4,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
151 מר
5
2,850,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
190 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 4
82 מר
3.5
2,180,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
145 מר
6
3,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
140 מר
6
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
176 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
259 מר
7
4,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 10
142 מר
5
2,999,999 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
30 מר
6
3,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
30 מר
6
3,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
156 מר
5
2,650,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
ארלוזורוב 24
100 מר
3
שיכוני חסכון השכונה הותיקה
שמואל ירחינאי 5
119 מר
4
4,200,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
250 מר
7
4,400,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
סמטת רחל לוי 5
278 מר
3.5
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
250 מר
6
36,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
171 מר
5
2,560,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
143 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
250 מר
6
5,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
108 מר
4
2,400,000 ₪
גימל החדשה השכונה הותיקה
שמואל שניצר
420 מר
6
20,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
ארלוזורוב 26
29 מר
1
1,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
www.yokra-estate.co.il
240 מר
7
5,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הרצל 35
205 מר
6
3,480,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
270 מר
4
2,700,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
84 מר
3
1,680,000 ₪
שיכוני חסכון השכונה הותיקה
שמואל ירחינאי 7
83 מר
4
4,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
270 מר
6
4,590,000 ₪
השכונה הותיקה
שמואל רודנסקי
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
290 מר
7
3,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השחר
310 מר
3
2,700,000 ₪
גימל החדשה השכונה הותיקה
שמואל שניצר
117 מר
5
5,500,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
175 מר
6
2,880,000 ₪
גימל החדשה השכונה הותיקה
שמואל שניצר
110 מר
4
4,100,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
30 מר
5
3,200,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 23
190 מר
5.5
3,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף 19
270 מר
6
4,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל
300 מר
5
3,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף
310 מר
3.5
2,590,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
110 מר
5
2,730,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
200 מר
6
4,850,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון
36 מר
2
1,075,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
רמב"ם
240 מר
6
4,300,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
138 מר
4
2,525,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
67 מר
3
1,670,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
הוותיקה
500 מר
6
4,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 27
156 מר
5
השכונה הותיקה
שמואל רומנילי
גבעת שמואל השכונה הותיקה
שלמה בן יוסף
85 מר
3
2,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
עוזיאל 43
180 מר
5
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
160 מר
6
2,900,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
147 מר
6
3,075,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
160 מר
6
2,850,000 ₪
רמת בית הכרם השכונה הותיקה
שמואל שלאין
100 מר
4
3,600,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 20
500 מר
6
4,000,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד 8
155 מר
6
3,500,000 ₪
השכונה הותיקה
שמואל רומנילי
גבעת שמואל השכונה הותיקה
ארלוזורוב 24
100 מר
4
1,750,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
40 מר
2
1,050,000 ₪
שיכוני חסכון השכונה הותיקה
שמואל ירחינאי
94 מר
3.5
3,200,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
75 מר
3.5
1,750,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
 
270 מר
6
3,150,000 ₪
שיכוני חסכון השכונה הותיקה
שמואל ירחינאי
83 מר
3
2,260,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
דוד בן גוריון 11
44 מר
2
1,190,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
השקד
147 מר
5
2,680,000 ₪
גבעת שמואל השכונה הותיקה
חיים נחמן ביאליק 42
110 מר
4.5
2,770,000 ₪