פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
95 מר
3.5
1,640,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
80 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
80 מר
3.5
1,500,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,630,000 ₪
גני ראשון מחנה יהודה
ירושלים
86 מר
3.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
90 מר
3.5
1,370,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
ארנונה
75 מר
3.5
2,250,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים 22
80 מר
3.5
1,615,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
ירושלים מחנה יהודה
גילה
66 מר
3.5
1,180,000 ₪
גני ראשון מחנה יהודה
ירושלים
90 מר
3.5
1,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3.5
1,360,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
72 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,630,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
יפו 155
88 מר
3.5
3,600,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,340,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
90 מר
3.5
1,240,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
83 מר
3.5
1,290,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
85 מר
3.5
1,680,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יהושע בן נון 15
64 מר
3.5
1,370,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,680,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
75 מר
3.5
1,350,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
160 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
בית יעקב
78 מר
3.5
2,000,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
השיקמה
80 מר
3.5
1,720,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
הצנחנים
90 מר
3.5
1,590,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
90 מר
3.5
1,300,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אילת
72 מר
3.5
2,150,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
מסילת ישרים 17
97 מר
3.5
2,850,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
אגריפס
73 מר
3.5
1,790,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
82 מר
3.5
1,520,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד
150 מר
3.5
1,375,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יחיאל מיכל פינס
70 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
80 מר
3.5
1,450,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
יצחק בן דוד 9
94 מר
3.5
1,800,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב 9
85 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
87 מר
3.5
1,350,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
70 מר
3.5
1,330,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
אברהם טביב
85 מר
3.5
1,365,000 ₪
ירושלים מחנה יהודה
גילה
65 מר
3.5
1,230,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
מחנה יהודה
85 מר
3.5
1,430,000 ₪
פתח תקווה מחנה יהודה
נחמן מברסלב
87 מר
3.5
1,430,000 ₪