אשקלון ברנע ב
אהרון חייבי
500 מר
8
3,900,000 ₪
אשקלון ברנע
גדעון בן יואש 42
519 מר
8
2,900,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שורק 25
330 מר
8
3,280,000 ₪
אשקלון נווה ים
הרב יצחק נסים
500 מר
8
2,600,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ידידות
10 מר
8
3,300,000 ₪
אשקלון
 
380 מר
8
3,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
500 מר
8
2,750,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
כנפי נשרים
220 מר
8
1,550,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
תמנע 20
210 מר
8
1,560,000 ₪
אשקלון נאות אשקלון
 
375 מר
8
אשקלון
 
500 מר
8
2,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 3
375 מר
8
4,200,000 ₪
אשקלון
הרב יעקב בן חמו 6
500 מר
8
4,000,000 ₪
אשקלון ברנע ב
רעות
400 מר
8
3,185,000 ₪
אשקלון
הרב יעקב בן חמו
500 מר
8
3,750,000 ₪
אשקלון
מנגו 12
360 מר
8
3,700,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים 60
250 מר
8
2,600,000 ₪
אשקלון ברנע
הירדן
355 מר
8
3,290,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
320 מר
8
2,750,000 ₪
אשקלון אפרידר
סחלב 12
450 מר
8
3,000,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שדרות ירושלים 139
248 מר
8
2,700,000 ₪
אשקלון
שדרות הציונות 70
250 מר
8
2,750,000 ₪
אשקלון מרינה
יפה נוף 18
230 מר
8
2,430,000 ₪
אשקלון מרינה
מודיעין 13
340 מר
8
אשקלון ברנע ב
הרב קוק 18
600 מר
8
3,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מורג 8
300 מר
8
3,600,000 ₪
אשקלון
הרב יעקב בן חמו 6
500 מר
8
3,800,000 ₪
אשקלון מצפה ברנע
שמחה הולצברג 14
220 מר
8
3,100,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מרק שטיפטל 18
305 מר
8
3,250,000 ₪
אשקלון אפרידר
אשכולי פז 90
470 מר
8
אשקלון אפרידר
חרצית 16
500 מר
8
2,850,000 ₪
אשקלון גולדה
עולי הגרדום 21
250 מר
8
1,650,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ניסנית 3
500 מר
8
2,800,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ידידות
350 מר
8
3,075,000 ₪
אשקלון אפרידר
גולני 50
500 מר
8
5,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 3
400 מר
8
5,400,000 ₪
אשקלון ברנע ב
ביכורי ענבים
330 מר
8
2,750,000 ₪
אשקלון
שדרות הציונות 70
252 מר
8
2,880,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
400 מר
8
אשקלון ברנע
צבי סגל 114
270 מר
8
2,890,000 ₪
אשקלון ברנע
צבי סגל 126
580 מר
8
2,740,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מרק שטיפטל 18
300 מר
8
3,050,000 ₪
אשקלון ברנע ב
מורג
245 מר
8
3,250,000 ₪