אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
150 מר
6
1,830,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
150 מר
5
1,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר 9
100 מר
4
1,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 3
119 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 22
110 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
71 מר
3
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 12
127 מר
4
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
140 מר
5
1,820,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 10
300 מר
6
2,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 36
300 מר
6
2,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 12
110 מר
4.5
1,550,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
90 מר
4
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 20
130 מר
5
1,629,999 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
120 מר
4
אשקלון נווה ההדרים
 
170 מר
4
2,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
110 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
116 מר
4
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז
165 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
112 מר
4
1,370,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון 8
260 מר
4.5
2,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
500 מר
4
4,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 26
175 מר
5
1,835,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
270 מר
5
2,295,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
השחיינים 22
414 מר
1,490,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
12 מר
4.5
1,220,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
320 מר
5
2,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
250 מר
6
4,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז
220 מר
5
1,750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
168 מר
4
1,700,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 5
180 מר
5
2,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
500 מר
6
אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז
80 מר
3
999,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
90 מר
3
1,130,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
150 מר
5
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
80 מר
3
1,080,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
122 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
110 מר
4
1,380,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר
110 מר
4
1,110,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר
65 מר
2.5
750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 9
160 מר
5
1,440,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אדר 7
90 מר
3.5
1,140,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
380 מר
7
2,600,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 38
115 מר
4
1,280,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
150 מר
5
2,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
520 מר
1,900,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 21
73 מר
3.5
990,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
502 מר
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
90 מר
4
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
143 מר
5
1,465,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
תמוז
80 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
130 מר
5
אשקלון נווה ההדרים
 
220 מר
5
5,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 15
140 מר
5
1,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
500 מר
4
4,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן 39
242 מר
3.5
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
סיוון 6
90 מר
4
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
110 מר
4
1,220,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
80 מר
3
1,120,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
120 מר
4
1,450,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
250 מר
5
2,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אב 5
250 מר
4.5
1,750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
70 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה 4
127 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
260 מר
6
2,650,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
169 מר
5
1,800,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
מרחשוון
115 מר
4.5
1,750,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
השחיינים 16
410 מר
7
3,070,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
72 מר
3
1,140,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
280 מר
7
3,200,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
140 מר
5
1,599,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 29
190 מר
5
1,980,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
120 מר
4
1,340,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
134 מר
5
1,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן
110 מר
4
1,270,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
כסלו 8
86 מר
3.5
1,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
250 מר
5
1,780,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
350 מר
6
3,000,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
320 מר
6
3,100,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
600 מר
2,400,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
90 מר
4
1,230,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
110 מר
4.5
1,250,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
ניסן 27
137 מר
5
2,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
120 מר
4
1,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
240 מר
6
3,190,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
65 מר
3
1,050,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
130 מר
5
1,350,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
160 מר
6
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות 4
72 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
567 מר
1,820,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
 
600 מר
2,300,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אייר
210 מר
4
1,500,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
72 מר
3
1,150,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
שביל חודשי השנה
110 מר
4
1,390,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
אלי כהן
80 מר
3.5
860,000 ₪