אשקלון נווה ההדרים
השחיינים 16
408 מר
10
3,180,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שחף
402 מר
10
3,200,000 ₪
אשקלון ברנע
יפתח הגלעדי
493 מר
10