אשקלון ברנע ב
שורק 25
330 מר
8
3,280,000 ₪
אשקלון נווה ההדרים
העונות
375 מר
8
3,900,000 ₪
אשקלון
הרב יעקב בן חמו 6
500 מר
8
3,800,000 ₪
אשקלון אפרידר
אפרסמון 59
200 מר
8
2,590,000 ₪
אשקלון ברנע ב
שושנה דמארי 1
500 מר
8
אשקלון
חנה רובינא 1
500 מר
8
123,456 ₪
אשקלון ברנע ב
אלי סיני 22
500 מר
8
4,200,000 ₪
אשקלון ברנע
גדעון בן יואש 42
519 מר
8
2,900,000 ₪
אשקלון ברנע ב
אריה תגר 1 1
500 מר
8
4,300,000 ₪
אשקלון נווה דקלים
שביט 3
236 מר
8
2,700,000 ₪
אשקלון אפרידר
אפרסמון 59
200 מר
8
2,590,000 ₪
אשקלון אפרידר
אפרסמון 59
200 מר
8
2,590,000 ₪