אשקלון מרינה
יפה נוף 37
146 מר
6
1,570,000 ₪
אשקלון ברנע
יקותיאל אדם 48
375 מר
6
3,800,000 ₪