תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
350 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 95
130 מר
5
5,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
110 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
104 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי 19
100 מר
3.5
4,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,620,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
94 מר
4
4,560,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
134 מר
4.5
7,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
55 מר
2
2,390,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
155 מר
5
9,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
55 מר
2
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
52 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 36
108 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
90 מר
3
3,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
330 מר
7
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
115 מר
4
4,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
59 מר
3
2,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
100 מר
4.5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק המרכזי
ארלוזורוב 56
70 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
130 מר
5
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2
3,230,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
5
9,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
64 מר
3
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
146 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
90 מר
3
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
90 מר
2
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
66 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
100 מר
4.5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
150 מר
4
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
160 מר
4
9,180,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
71 מר
3.5
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
47 מר
2
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב 20
160 מר
4.5
10,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
108 מר
4
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
67 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 18
235 מר
7
9,280,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
300 מר
5
19,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
330 מר
7
19,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 28
160 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
110 מר
3
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
112 מר
3
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,125,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
84 מר
3
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
100 מר
4.5
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
4.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
5,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
138 מר
4.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
92 מר
3
3,780,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
175 מר
5.5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
120 מר
4.5
6,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
90 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
140 מר
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
133 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 00
95 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
94 מר
4
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
93 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
400 מר
5
18,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
145 מר
5
5,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
65 מר
3
2,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
158 מר
3
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
85 מר
3
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
100 מר
4
3,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
142 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
88 מר
3.5
4,320,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
95 מר
4
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
49 מר
2
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
3
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
4.5
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
175 מר
4
14,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
85 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
89 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
65 מר
3
3,090,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
157 מר
4
10,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
80 מר
3
3,590,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
140 מר
4
5,099,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
3
3,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 117
100 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
115 מר
3.5
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
86 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
4
7,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
220 מר
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
116 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4.5
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
105 מר
5
1,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
124 מר
4
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
305 מר
10