תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
סמילנסקי
304 מר
5
15,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
275 מר
6.5
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
308 מר
6
13,500,099 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
320 מר
5
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
300 מר
4
17,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
310 מר
5
11,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דנין
308 מר
8
16,000,000 ₪