תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
350 מר
5
16,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
160 מר
4
9,180,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
175 מר
5.5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
90 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 111
190 מר
6
11,111 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 00
190 מר
4
7,380,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
290 מר
7
9,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
140 מר
4
5,099,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
175 מר
4
14,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
127 מר
3
10,260,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
550 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
400 מר
6
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
239 מר
5
12,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
270 מר
5.5
10,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
170 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
130 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
265 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
300 מר
5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
375 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
180 מר
5
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
160 מר
4
6,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
170 מר
4
7,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
230 מר
5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
292 מר
3
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
92 מר
3
5,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן 7
272 מר
6
13,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
גלוסקין
180 מר
4
5,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
225 מר
4
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
300 מר
6
13,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
360 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
175 מר
4
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
240 מר
5
9,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
250 מר
5
8,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
200 מר
5
12,000,000 ₪