תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
94 מר
4
4,560,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
60 מר
3
3,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
55 מר
2
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חברה חדשה 3
100 מר
3.5
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
104 מר
4
4,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין
230 מר
5
8,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק המרכזי
ארלוזורוב 56
70 מר
3
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
330 מר
7
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
59 מר
3
2,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
66 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2
3,230,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
146 מר
4
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
64 מר
3
3,190,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
90 מר
2
3,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
90 מר
3
5,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
67 מר
3
2,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
47 מר
2
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
150 מר
4
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
108 מר
4
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
300 מר
5
19,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב 20
160 מר
4.5
10,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
72 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
90 מר
4
4,125,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
330 מר
7
19,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
4.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
110 מר
4
5,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
138 מר
4.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
175 מר
5.5
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
140 מר
5
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,950,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי 00
95 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
158 מר
3
10,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
133 מר
5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
400 מר
5
18,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
94 מר
4
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
93 מר
3
3,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
140 מר
5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
148 מר
5
9,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
89 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 12
102 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
140 מר
4
5,099,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
175 מר
4
14,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
127 מר
3
10,260,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
157 מר
4
10,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
275 מר
6.5
6,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חנקין 00
190 מר
4
7,380,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
167 מר
5
4,875,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
75 מר
3.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
125 מר
3
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
124 מר
4
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 1111
108 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
3
2,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
4
7,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4.5
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
162 מר
4.5
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
300 מר
7
25,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3.5
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
124 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
320 מר
5
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
550 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
95 מר
3
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
152 מר
5
9,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
400 מר
6
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2.5
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
131 מר
4
7,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
105 מר
4
4,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
239 מר
5
12,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
82 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
65 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
80 מר
3.5
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
140 מר
4
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
242 מר
5
16,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
150 מר
4
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
100 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
65 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
270 מר
5.5
10,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
133 מר
3.5
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
60 מר
2
2,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
87 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
60 מר
2
2,850,000 ₪