תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שרת משה 111
150 מר
5
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
167 מר
5
4,875,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2.5
2,490,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
65 מר
2
2,580,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
124 מר
4
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
125 מר
3
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 12
102 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
150 מר
4.5
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
137 מר
5
6,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
145 מר
4
7,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
115 מר
3.5
4,700,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן סרוק
127 מר
3
10,260,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
86 מר
3
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3.5
6,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
4.5
5,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
75 מר
3.5
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 111
190 מר
6
11,111 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
80 מר
3
3,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
220 מר
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 1111
108 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
95 מר
3.5
3,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
65 מר
3
3,290,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
86 מר
3.5
4,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
65 מר
3
3,090,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
116 מר
4
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
305 מר
10
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
85 מר
3
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
סמילנסקי
304 מר
5
15,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
100 מר
4.5
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
162 מר
4.5
7,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 3
125 מר
4
7,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
308 מר
6
13,500,099 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
300 מר
7
25,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
113 מר
3.5
6,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
85 מר
3
2,790,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
124 מר
3
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2
3,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
400 מר
6
13,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
239 מר
5
12,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
82 מר
3
2,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
65 מר
2.5
2,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
90 מר
4
4,650,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
3
2,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יעקב מוזר
96 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
152 מר
5
9,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
100 מר
4
4,600,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
105 מר
4
4,750,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
320 מר
5
9,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
98 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
125 מר
4
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
131 מר
4
7,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
550 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
95 מר
3
4,050,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
100 מר
4
4,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
120 מר
4
5,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
150 מר
5
6,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
125 מר
5
3,550,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין
72 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
100 מר
4
4,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
65 מר
3
3,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
80 מר
3.5
3,300,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
110 מר
4
3,800,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 66
150 מר
4
11,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 12
170 מר
4
9,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
270 מר
5.5
10,400,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
47 מר
2
2,240,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
65 מר
3
3,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
83 מר
3
2,880,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
242 מר
5
16,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
100 מר
4
3,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
140 מר
4
9,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אפשטיין
95 מר
4
4,690,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
87 מר
4
4,100,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
60 מר
2
2,890,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
133 מר
3.5
6,200,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
85 מר
3
4,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
60 מר
2
2,850,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
135 מר
4
5,150,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן
300 מר
4
17,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב 32
110 מר
4
4,380,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
הלסינקי
80 מר
3
4,250,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
118 מר
4
5,500,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
106 מר
4
4,480,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
300 מר
5
8,900,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
265 מר
5
10,000,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פייבל
65 מר
2
2,350,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
85 מר
3
2,990,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
61 מר
3
2,450,000 ₪